Trenutno ne dostavljamo za Svetu Klaru zbog radova na cesti . Hvala na razmijevanju .

Košarica

0

Vaša košarica je prazna

Odabir menija

Opći Uvjeti

Opći Uvjeti

UVJETI PRUŽANJA USLUGE

Opći uvjeti korištenja internetske stranice
Ljubazno molimo da se prije nego što započnete koristiti internetsku stranicu www.online.sestica.com , pružatelja usluga, društva HIDE OUT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marka Oreškovića 6E, OIB:65475735615, upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice.
Za eventualna daljnja pitanja ili nejasnoće vezane uz uvjete korištenja, obratite se na adresu e-pošte info@sestica.com


Prihvaćanje Općih uvjeta
Pristupanjem internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice www.online.sestica.com , kao i ostala pravila i uvjete pri korištenju mrežne stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas da ne koristite stranicu i usluge koje su putem nje dostupne.


Promjene Općih uvjeta i stranice
HIDE OUT d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Izmjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Iz tog razloga, dodatno provjerite sadržaj Općih uvjeta, kako biste bili upoznati s eventualnim promjenama.
HIDE OUTd.o.o .zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svojeg poslovanja, što uključuje i mrežnu stranicu, odnosno bilo koji njezin sastavni dio, kao i odgovarajuće servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Spomenuto pravo uključuje, no ono se ne ograničava na promjenu razdoblja dostupnosti sadržaja, novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili oblike korištenja stranice.
Dužnost je i obveza posjetitelja stranice da korištenje bude u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. HIDE OUT d.o.o. ima pravo u svakom trenutku obaviti kontrolu sadržaja stranice kako bi osigurao održivost Općih uvjeta i pozitivnih pravila i propisa.
Registracija korisnika
1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama trebate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili ostalih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
2. Prilikom registracije i popunjavanja dostupnih obrazaca, obveza je komunicirati točne i potpune podatke, a koji su važeći.
3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni i diskriminirajući ili su u bilo kojem obliku prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni osobama mlađe životne dobi, odnosno djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno koristiti se tuđim imenima. Ukoliko u operativnoj praksi dođe do povrede unaprijed propisanih uvjeta, HIDE OUTd.o.o. ima pravo poduzeti radnje kojima se može izvan funkcije staviti određeni korisnički profil ili račun.
4. Nije dopušteno registriranje više korisničkih računa u ime jedne fizičke ili pravne osobe..
5.HIDE OUT d.o.o. zadržava pravo prekida suradnje, odnosno odbijanja svih oblika registracije, kao i mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa na koji je korisnik registriran i to u slučaju kada se ne poštuju Opći uvjeti ili na neki drugi način ometa rad stranice. Protiv osoba u prekršaju poduzet će se odgovarajuće mjere i aktivirati raspoloživi mehanizmi pravnog subjekta.
6. U postupku registracije HIDE OUT d.o.o prikupljat će određeni set osobnih podataka na koje se primjenjuju važeća Pravila o privatnosti, odnosno Izjava o privatnosti, koja je u cijelosti dostupna na mrežnoj stranici. Spomenuti postupak podrazumijeva prikupljanje osobnih podataka, kao što su: ime, prezime, datum i godina rođenja, broj mobilnog telefona, adresa i e-mail adresa, korisnička lozinka. 


Korištenje stranice
Korištenjem stranice, dostupnih obrazaca ili aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje ste osobno poduzeli na stranici.
HIDE OUT poduzima sve potrebne mjere kako bi se održala visoka razina sigurnosti prilikom korištenja stranice. Međutim, unatoč svim naporima da se zaštite cjelokupni segmenti korištenja, može doći do zlouporabe uzrokovane vanjskim čimbenicima, na što se ne može u cijelosti preventivno utjecati. Ukoliko do sličnih situacija u operativnoj praksi i dođe, HIDE OUT d.o.o će promptno poduzeti odgovarajuće radnje kako bi zaštitio Vaša prava. Prijavu bilo kojeg oblika zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na adresu webshop@zoo-vili.hr.
Obvezujete se i da se nećete koristiti stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
Ostvarili cilj osobne promocije;
Širili govor mržnje, prijetili i naštetili trećim osobama.
Poticali diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski i koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
Zlostavljali, ugrožavali, vrijeđali i prijetili bilo kojoj osobi
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali lažne informacije
Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
Prenosili ili distribuirali nelegalan sadržaj;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera, odnosno opreme općenito.
Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
Na bilo koji način zaobilazili pozitivne i prihvatljive propise.
Obvezujete se poštivati upozorenja i upute urednika stranice.
Urednik stranice nije odgovoran za podatke koje korisnici objavljuju ili prenose te zadržava pravo pozicioniranja ili brisanja sadržaja bez prethodne najave.
HIDE OUTnije odgovoran za eventualne sporove proizašle iz međusobnog odnosa i neprihvatljivih dijaloga korisnika.


 Usluge i informativni sadržaj
Na stranici je omogućen pregled i korištenje sadržaja u informativnom smislu, no i ostalih dostupnih alata vezanih uz usluge i prodaju.HIDE OUT d.o.o. u skladu s uređivačkom politikom i u suradnji s partnerima zadržava pravo uklanjanja sadržaja i materijala na stranici.
Objavljivanje sadržaja drugih pravnih subjekata ili fizičkih osoba na stranici ne znači da isti predstavljaju stavove i mišljenja, kao niti preporuke HIDE OUTd.o.o.
Stranica sadrži datoteke, odnosno dokumente, podatke, informacije i poveznice do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se kao takve označavati. HIDE OUT d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su treće osobe na bilo koji način povezane s HIDE OUT d.o.o., isključivo zbog povezanosti s nečijom internetskom stranicom.
Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali objavljeni na stranici, preneseni preko stranice ili povezani sa stranice, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao i pri tome se ne daju garancije vezane uz autentičnost ili potpunost produciranog sadržaja.
U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba temeljem naknade štete prema HIDE OUT d.o.o. , a vezanim uz sadržaj koji ste eventualno osobno dostavili i koji je uzrokovao spor, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti radnje kako bi se u punom obimu otklonila odgovornost HIDE OUT d.o.o, a koji zadržava pravo traženja odgovarajuće naknade za nastalu štetu, koju je uzrokovao pojedinac ili interesna skupina.
HIDE OUT d.o.o. zadržava pravo ograničavanja ili ukidanja prikazivanja sadržaja ili pružanja usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Također, ovisno o poslovnim procesima ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima objavljenih materijala bez prethodne najave. Spomenuto ne utječe na prava koje korisnici imaju u odnosu na sadržaj koji predstavlja osobne podatke, a koja su im zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Autorska prava
Podaci, informacije, informativni sadržaji i specijalizirani tekstovi koji se prikazuju na stranici i koji su javno objavljeni, kao i sadržaji koje ustupaju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava, odnosno HIDE OUT d.o.o.
Korisnik nema pravo preuzimati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
HIDE OUT d.o.o izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, a korištenje je omogućeno u skladu s Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na stranici.
Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranici dopuštate HIDE OUT d.o.o pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja naknade. Takav sadržaj može se dalje objavljivati na društvenim mrežama, reproducirati, distribuirati, prilagođavati i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.
 
Odgovornost pravnog subjekta
HIDE OUT d.o.o. ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati zbog nedostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica, kao i prilikom bilo kojeg oblika registracije na stranicu.
Stranicu koristite isključivo na osobnu odgovornost. Postoji mogućnost da u radu elektroničkog sustava dođe do prekida i poteškoća, HIDE OUT d.o.o, ne može preuzeti odgovornost zbog neželjenih situacija koje je uzrokovala viša sila.
Suglasni ste s činjenicom da pri korištenju može doći do poteškoća u radu internetske mreže, a samim time i do privremenog prekida usluga. U sličnim situacijama, HIDE OUT d.o.o. sukladno pozitivnim propisima neće u najvećoj mogućoj mjeri biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.
 
Opće odredbe
Na odnos između Vas i pružatelja usluge HIDE OUT d.o.o. primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 


Prihvaćanje Općih uvjeta
Korištenjem usluge putem stranice prihvaćate Opće uvjete internetske trgovine (Opći uvjeti). Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prekinite s korištenjem usluge.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internetske stranice www.online.sestica.com
Promjene Općih uvjeta
HIDE OUT zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Izmjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici. Nastavak korištenja usluge, ujedno se smatra pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Provjeravajte aktualni sadržaj općih uvjeta, jer su moguće kontinuirane izmjene.

VAŽNO: Tvrtka HIDE OUT d.o.o., nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Tvrtka HIDE OUT d.o.o., ne pruzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na Internet stranicama www.sestica.com ,kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica ili njihovih dijelova.

Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.