Šestica
Zagreb, Marka Oreškovića 6e

telefon: 01 6641589

kontakt email: info@sestica.com